Om EatClub - EatClub.no
Om EatClub

EatClub er en internettbasert livsstilklubb som blant annet bygger på egenerfaringer fra nesten 20 000 personer på et kosthold med mye fett og lite karbohydrater - et såkalt høyfett/lavkarbohydrat-kosthold. Det er et slikt kosthold vi er genetisk tilpasset å spise, og følgelig er best for oss på alle måter. Vi ønsker at EatClub skal gi en fullstendig hjelp til en livsstilforandring basert på et kosthold som våre urforfedre gjennom millioner av år har tilvent seg, men også de andre tingene vi har i genene fra urtida. Trening og aktivitet var en naturlig del av deres hverdag, men ikke hele tida og ikke alltid for lenge av gangen. Stress som følge av materiell status og anerkjennelse var også noe helt annet da enn i dag. Siden vi fortsatt bærer de samme genene som de, og siden det ofte er umulig og urealistisk å komme tilbake til samme stressbelastning som våre urforfedre hadde, må vi heller lære oss å håndtere stress på en best mulig måte. Å jobbe etter mål og plan med en positiv innstilling gjør ofte stress mindre skadelig, og i kombinasjon med en del stressmestringsteknikker kan vi unngå utbrenthet og mange psykiske ubalanser. Søvn er essensielt når det kommer til stress og stressmestring, og følgelig tar vi også tak i denne delen av en god helse. Mange tenker ikke over at stress av ulikt slag kan bidra til at vi velger feil mat, spesielt om kveldene. Dette fører oss fort inn i en vond sirkel med nedsatt insulinfølsomhet og dermed andre hormonforstyrrelser, som det er vanskelig å komme seg ut av. Både stress og karbohydratholdige matvarer kan fungere som stimuli for kroppen, som den stadig vil ha mer av.

EatClub skal gi deg en helhetlig støtte og hjelp på veien mot din livsstilsforandring. EatClub vil hele tida være i utvikling og på søken etter å gi deg de beste rådene. Vi håper du vil være fornøyd med oss.

Opplysningerne på denne side er kun ment som opplysende, og må ikke sees på som en erstatning for å oppsøke lege eller annet helsepersonell. Innholdet på EatClub skal ikke brukes som basis for å stille diagnoser eller fastlegge medisinsk behandling.